ผู้สื่อข่าวรายงานว่า     นายพัฒนา ปาลวงค์  ประธานชมรมปลากัดสวยงาม จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงปลากัดในจังหวัดรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมาก ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  เนื่องจากปลากัดเป็นปลาขนาดเล็กมีความสวยงามอยู่ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  นอกจากนั้นยังจะช่วยยกระดับให้กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากัดมีรายได้เพิ่ม

             สำหรับคุณสมบัติของปลากัดไทยมีสีสวยงามลี้ยงง่าย และหากเป็นปลากัดแฟนซีอายุประมาณ 3 เดือนจะให้สีสวยงาม  ปัจจุบันสามารถนำไปเลี้ยงใส่ขวดโหลไว้ดูสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้เลี้ยง  ส่วนราคามีตั้งแต่ 30 บาท 100 -200 และ 300 บาท  ในแต่ละวันมีผู้ที่ชื่นชอบต่างเดินทางมาซื้อไปเลี้ยงสร้างรายได้หลายพันบาท  ซึ่งสร้างความดีใจอย่างมากที่ภาครัฐเห็นความสำคัญของปลากัดไทย ทั้งนี้ข้อมูลส่งออกปลากัดไทยกว่า 95 ประเทศ ปริมาณการส่งออกระหว่างปี 2556 - 2560 ประมาณ 20.85 ล้านตัวต่อปี มูลค่าไม่ต่ำกว่า 115.45 ล้านบาทต่อปี หรือ 5.42 บาทต่อตัว และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีการเลี้ยงปลากัดไทยทั่วโลก โดยด้านพันธุศาสตร์นั้น ชื่อของปลากัดจีน ปลากัดมาเลย์ และปลากัดอินโด แม้จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป แต่มีที่มาจากสายพันธุ์เดียวกับปลากัดป่าของไทยทั้งสิ้น

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21