ที่วิหารเช็งหงั่มตั่ง มูลนิธิพุทธรรม  31 นครราชสีมา  ถนนบายพาสเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ในการพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการมูลนิธิพุทธรรม 31  สมัยที่ 17 ปี 2562 – 2563 อย่างเป็นทางการ โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิพุทธรรม 31  จำนวน 42 คน เข้าร่วม

     ทั้งนี้เป็นการส่งมอบหน้าที่ ระหว่าง นายประวิทย์ อัศวินชัย  ประธานคณะกรรมการมูลนิธิพุทธรรม 31  สมัยที่ 16 ปี 2561 – 2562 ส่งมอบต่อให้กับ นายสมเกียรติ อินทรานุปกรณ์  ประธานคณะกรรมการมูลนิธิพุทธรรม 31  สมัยที่ 17 ปี 2562 – 2563 พร้อมกับทำพิธีสาบานตนต่อองค์ฮ้อเอี้ยฮุ้งเซี้ยโจ้ว หรือองค์ฮุกโจ้ว ถือเป็นเทพเจ้าผู้หยั่งรู้ฟ้าดิน เทพเจ้าแห่งโหราศาสตร์ พิชัยสงคราม ฮวงจุ้ย และฤกษ์ยามมงคล ซึ่งมูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา ได้ให้การเคารพนับถือเป็นอย่างมาก  นอกจากนี้ยังได้มีการจัดประชุม คณะกรรมการมูลนิธิพุทธรรม 31 สมัยที่ 17 ปี 2562 – 2563 เพื่อทำความเข้าใจในแผนการดำเนินงานในปี 2562 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำมาพัฒนามูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา ให้มีประสิทธิภาพในการบริการที่ดีขึ้นต่อไป 

     ส่วนที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรายาแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นพิธีสถาปนาคณะกรรมการมูลนิธิพุทธรรม 31 นครราชสีมา สมัยที่ 17 ปีบริหาร 2562-2563 โดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ส่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายชัยจิตร รัฐขจร ประธานมูลนิธิสหพุทธธรรมสงเคราะห์(พ้งเลี้ยง) แห่งประเทศไทย, นายประวิทย์ อัศวินชัย ประธานคณะกรรมการมูลนิธิพุทธรรม 31 สมัยที่ 16 ปีบริหาร 2561-2562 ,นายสมเกียรติ อินทรานุปกรณ์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิพุทธรรม 31 สมัยที่ 17 ปีบริหาร 2562 – 2563 ,ตัวแทนจากสมาคม ชมรม องค์กรต่างๆ ที่ร่วมแสดงความยินดีการการเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้

     ทั้งนี้ ในงานได้มีพิธีมอบตราตั้งจากประธานคณะกรรมการมูลนิธิพุทธรรม 31 สมัยที่ 16 ส่งต่อให้กับประธานคณะกรรมการมูลนิธิพุทธรรม 31 สมัยที่ 17 พร้อมด้วยสมุดบัญชีของมูลนิธิพุทธรรม 31นครราชสีมา เพื่อนำไปบริหารจัดการในด้านต่างๆของทางมูลนิธิพุทธรรม 31 นครราชสีมาพร้อมทั้ง เปิดตัวคณะกรรมการชุดใหม่ รวมไปถึง คณะแม่บ้านฮุก 31ในปีบริหาร 2562-2563 นอกจากนี้ยังได้มีการมอบโล่ให้กับอดีตนายกและอดีตประธานมูลนิธิพุทธรรม 31 นครราชสีมา

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21