ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย  จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรมปั่นจักรยานไบร์ท วิธ  เดอะ บรายด์ เนื่องด้วยครบรอบ 80 ปี การก่อตั้งมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน  พร้อมด้วย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ,หัวหน้าส่วนราชการ  และนักปั่นจักรยานในจังหวัดนครราชสีมา ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ร่วม 1,300 คน

     โดยกิจกรรมปั่นจักรยาน ไบร์ท วิธ เดอะ บรายด์ จัดขึ้นเพื่อเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ รับมูลนิธิคนตาบอดไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ได้เห็นศักยภาพของผู้บกพร่องทางการมองเห็น  ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้มีจิตเมตตา จนทำให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็น  สามารถพัฒนาตนเองจนมีความสามารถ  และช่วยเหลือตนเองให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และบางส่วนยังสามารถปั่นจักรยานได้อีกด้วย

     โดยความพิเศษของการปั่นจักรยานในครั้งนี้  จะเป็นการปั่นจักรยานร่วมกันระหว่างผู้ที่สายตาปกติ  กับผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา ทั้งหมด 25 คัน  ใช้ระยะทางในการปั่นประมาณ 30 กิโลเมตร โดยไปพักทำกิจกรรมที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา  เพื่อมอบสิ่งของที่จำเป็นในการใช้ชีวิต  รวมไปถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสายตาและทุนการศึกษา  ก่อนที่จะกลับมาเข้าเส้นชัยที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21