ที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เป็นการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศลท่าช้างมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 วิ่งทะลุป่า ผ่าสนามบิน โดย นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นายสุพจน์ แสนมี นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ, พันตำรวจเอกสุรชัย ผดุงเจริญผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ, นายประวัติ ดวงกันยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครราชสีมา, นายแพทย์แชมป์ สุทธิศรีศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ และนักวิ่งเพื่อสุขภาพทั้งในจังหวัดนครราชสีมา ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน   

     โดยกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศลท่าช้างมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 วิ่งทะลุป่า ผ่าสนามบิน ได้แบ่งประเภทการวิ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทฟันรัน ระยะทางในการวิ่ง 5 กิโลเมตร และประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 12 กิโลเมตร ใช้เส้นทางจากบริเวณด้านหน้า โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ไปยังท่าอากาศยานนครราชสีมา โดยผู้ที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัล พร้อมทั้งเหรียญของพระครูสมาจารคุณ(หลวงพ่อเกิด สมาจาโร) เจ้าคณะตำบลหนองยาง

     ซึ่งการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศลท่าช้างมินิมาราธอนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการหารายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดมอบให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ เพื่อนำเงินรายได้ไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ บริการให้กับประชาชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้หันมาให้ความสนใจในเรื่องของสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งจะช่วยให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ

       ทั้งนี้ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2553 เปิดให้บริการกับประชาชนอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2554 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 7 ปี ถือเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ประจำอำเภอเฉลิมพระเกียรติ มีประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 35,000 คน ซึ่งงบประมาณที่ได้ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อยกระดับการรักษาพยาบาลให้เพียงพอกับประชาชนที่เข้ารับการบริการต่อไป  

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21