ที่ มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งนครราชสีมา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารมณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจควันไอเสียรถ  จากรถของหน่วยทหารในพื้นที่ พร้อมกับนำ เครื่องวัดค่าควันดำ โดยจะวัดปริมาณควันรถที่ออกมา หากมีปริมาณควันดำเกิน 45% ถือว่าไม่ผ่านมาตรฐาน เบื้องต้นไม่พบรถที่มีควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐาน

            ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการตามมาตรการ “One Transport ปลอดฝุ่น PM2.5”(อ่านว่า วัน-ทรานสปอต) ของกระทรวงคมนาคม เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลมา รวมถึงจังหวัดใหญ่อย่างต่อเนื่อง อาทิ การตั้งจุดตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสาร การลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบรถโดยสารประจำทางในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองสูงและสุ่มตรวจสอบ รถที่ใช้ในราชการและรถส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐ

            นอกจากนี้ได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ หรือ ตรอ. จำนวน 2,835 แห่งทั่วประเทศ กำชับผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถให้ดำเนินการตรวจสภาพรถตามขั้นตอนอย่างเข้มงวดจริงจัง และตรวจสอบเครื่องตรวจสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างมีความเที่ยงตรง โดยเฉพาะการตรวจวัดมลพิษจากท่อไอเสียของรถ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หากพบ ตรอ. ที่ฝ่าฝืนไม่ดำเนินการตรวจสภาพรถตามขั้นตอน ใบรับรองไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีเจตนาออกใบรับรองการตรวจสภาพโดยไม่มีการตรวจสภาพรถจริง ดำเนินการตักเตือนและการระงับการดำเนินการตรวจสภาพรถเป็นการชั่วคราวและอาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถอีกด้วย

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21