นายศิริชัย วิริยพงศ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ภายหลังประกาศกฤษฎีกาเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของ กกต.อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการหาเสียงผ่านอิเล็กทรอนิกส์ หรือโซเชียลมีเดีย ห้ามว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.โพสข้อความ รูปภาพ ในทำนองหาเสียงโดยเด็ดขาด แต่สามารถโพสข้อความทั่วไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้สมัครคนนั้นๆ

            อย่างไรก็ตามในวันรับสมัคร ส.ส. ทาง กกต.จะมีเอกสารให้ผู้สมัครทุกคนกรอกรายละเอียดการหาเสียงผ่านอิเล็กทรอนิกส์ว่าหาเสียงผ่านช่องทางใดบ้าง เมื่อแจ้ง กกต.ทราบแล้ว จึงจะสามารถหาเสียงผ่านอิเล็กทรอนิกส์ หรือโซเชียลมีเดีย ได้

            ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา กล่าวอีกว่า สำหรับการติดป้ายหาเสียงนั้น แยกเป็น 2 ประเภท คือ ป้ายแนะนำตัวเองขนาด เอ4 หรือ เอ3 ผู้สมัครสามารถติดได้ที่หน่วยงานราชการ แห่งละ 1 ป้ายเท่านั้น ส่วนป้ายหาเสียง ขนาดความกว้าง 1 เมตร 30 เซนติเมตร และยาว 2 เมตร 45 เซนติเมตร กกต.จะเป็นผู้กำหนดพื้นที่ติดตั้งป้าย โดยได้ทำหนังสือไปยังหน่วยงานราชการต่างๆ ที่รับผิดชอบพื้นที่แล้ว คาดหลังจากรับสมัคร ส.ส.ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ ผู้สมัครทุกพรรคการเมือง ในจังหวัดนครราชสีมา ก็สามารถติดตั้งป้ายหาเสียงตามจุดที่ กกต.กำหนดได้ รวมถึงการหาเสียงผ่านอิเล็กทรอนิกส์ หรือโซเชียลมีเดีย ด้วยเช่นกัน

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21