ที่สุสานมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานนครราชสีมา นายวิเชียร  จันทรโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายเทวสถานองค์ไท้ส่วยเอี้ยะครบรอบปีนักษัตร 60 ปาง  โดยมีนายอนันต์ บูรณะบัญญัติ ประธานมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

            นายวิเชียร  จันทรโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้กล่าวยินดีกับคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ พร้อมทั้งขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัด นครราชสีมา ที่ได้ร่วมกับสมทบทุนจัดสร้างเทวสถานแห่งนี้ จนแล้วเสร็จในเวลาอันรวดเร็ว และมีองค์ไท้ส่วยเอี๊ยะครบรอบปีนักษัตร 60 ปางเป็นแห่งแรกในจังหวัดนครราชสีมาด้วย การก่อสร้างศาสนสถานจีน ในสังคมไทยร่วมสมัยนี้ เป็นที่ยึดเหนี่ยวด้านจิตใจให้กับชาวจังหวัดนครราชสีมา ได้มาทําบุญ กราบไหว้ ขอพร จากองค์เทพทุกพระองค์ ให้มีความราบรื่น สมปรารถนา และมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง นอกเหนือจากนี้แล้ว มูลนิธิฯ ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระทางภาครัฐ ช่วยเหลือทั้งด้านสังคมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส, มอบทุนการศึกษา, ช่วยเหลือด้านอุบัติเหตุ, อุทกภัย และวาตภัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีส่วนร่วมกับทางภาครัฐมาโดย ตลอด

            สำหรับผู้ที่ต้องการสักการะองค์ไท้ส่วยเอี๊ยะภายในเทวสถานดังกล่าวโดยตั้งอยู่ที่หน้าสุสานมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานนครราชสีมา ถนน ราชสีมา – โชคชัย ตำบลหัวทะเล   อำเภอเมืองนครราชสีมา เปิดทุกวันตามเวลาทำการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่มูลนิธิฯเบอร์โทรศัพท์  044-230888

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21