Notice: Undefined index: id in /home/admin/domains/kctv.co.th/public_html/plugins/content/addtoany/addtoany.php on line 102

          กาชาดโคราชนำเงินรายได้จากการจัดงานย่าโม มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 600 ทุน

          ที่ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ที่มีความประพฤษดี และมีฐานะยากจน ตามโรงเรียนต่างๆทั้ง 32 อำเภอ จำนวน 600 ทุน ทุนละ 2,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท

 

          ด้านนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาด จังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า  สำหรับที่มาของเงินทุนที่นำมามอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้มาจากการจัดงานฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2562 ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาได้มองเห็นความสำคัญของกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นพลังอนาคตของประเทศชาติ จำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่จากสังคมทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมด้านการศึกษา เพื่อเป็นการมอบโอกาสที่ดีให้กับนักเรียน มีผลการเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์

          ทั้งนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เด็กนักเรียนให้ครอบครัวมีความสุข และเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ก่อให้เกิดแรงจูงใจให้แก่นักเรียนที่มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน

 

 

 

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21