ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านบุมะค่า หมู่ที่ 8 ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยนายพรชัย อำนวยทรัพย์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 10 จังหวัดนครราชสีมา พรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอครบุรี เพื่อแนะนำตัวเอง พร้อมนำนโยบายของพรรคภูมิใจไทย มาเสนอให้ประชาชนได้รับรู้ ซึ่งมีประชาชนซึ่งทั้งหมดเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ที่ให้การสนับสนุนเดินทางมาร่วมรับฟังนโยบายของพรรคภูมิใจไทยจำนวนมาก

            นายพรชัย อำนวยทรัพย์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 10 จังหวัดนครราชสีมา พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทย มีแนวคิดที่จะเข้าไปพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ด้วยการยกระดับเป็นหมอประจำหมู่บ้าน และเพิ่มค่าตอบแทนให้กับ อสม.เหล่านี้ ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นนโยบายเพ้อฝัน ตนยืนยันว่า พรรคสามารถทำนโยบายได้จริง ซึ่งนายแพทย์สำเริง ผู้ก่อตั้ง อสม.เคยทำมาแล้ว จนรัฐบาลได้นำแนวคิดของนายแพทย์สำเริงไปพัฒนาต่อ มาครั้งนี้พรรคภูมิใจไทยโชคดีที่ได้นายแพทย์สำเริงมาช่วยงาน และอาสาจะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนชาว อสม.ต่อไป

            ส่วนที่มีหลายคนมองว่า การยกระดับ อสม.และเพิ่มค่าตอบแทนให้นั้น ประชาชนส่วนใหญ่จะได้รับประโยชน์อะไร นายพรชัย ระบุว่า หากมี อสม.ที่ยกระดับเป็นหมอประจำหมู่บ้าน จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังโรงพยาบาล การเข้าถึงการรักษาพยาบาลง่ายขึ้น ลดความแออัดในโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งสุดท้ายชาวบ้านก็จะได้รับประโยชน์ในการเข้ารับการบริการด้านสาธารณสุข

          นายพรชัย ยังกล่าวถึงการแก้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำนั้น พรรคภูมิใจไทย จะแนวคิดการจัดระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ หรือแบ่งปันกำไรระหว่างเกษตร กับผู้ประกอบการ มาเป็นแนวคิดในการเพิ่มรายได้กับเกษตรกร โดยคำนึงถึงต้นทุนของแต่ละฝ่าย ซึ่งระบบดังกล่าว อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย นำมาใช้นานกว่า 35 ปีแล้ว ผลที่ออกมาเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยก็พอใจ สำหรับอ้อย จะแบ่งปันผลประโยชน์กันที่ 70-30 ชาวไร่อ้อย 70 ผู้ประกอบการ 30 มีบริษัทกลางในการส่งออกน้ำตาลทรายไปต่างประเทศ ทำหน้าที่เป็นคนกลางในกระประสานผลประโยชน์ ทั้ง 3 ฝ่ายมีการประชุมเพื่อหาข้อมูลและต้นทุนที่แท้จริงเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดราคาอ้อยในแต่ละปี

            ระบบดังกล่าวยังไม่มีการนำไปใช้ในพืชชนิดอื่น หากมีการนำเอาระบบดังกล่าวมาใช้ในพืชชนิดอื่นๆ รัฐต้องเป็นผู้ดำเนินการอย่างจริงจัง แต่เชื่อว่าถ้าตั้งใจ เอาจริง ทำได้แน่นอน โดยเฉพาะหากนำมาใช้กับผลผลิตข้าว ต้องกำหนดจำนวนผลผลิตให้แน่นอน เพื่อคำนวณราคาได้อย่างชัดเจน เช่นเดียวกับ มันสำปะหลัง ว่าควรจะออกมาเท่าใด จะมีรายได้เท่าใด แต่ละฝ่ายจะได้จำนวนเท่าใด เป็นต้น

 

นายยงยุทธ ภักดีธรรมคุณ / ภาพ

นายณฐกฤต ตะถา ผู้สื่อข่าว KCTV / ข่าว

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21