ที่วิหารเช็งหงั่มตั่ง ถนนบายพาส (ปักธงชัย-จอหอ) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมามูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา จัดพิธีสาบานตนเข้ารับเป็นอาสาสมัครกู้ภัย ฮุก 31 นครราชสีมา และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับอาสาสมัครกู้ภัยที่ล่วงลับไปแล้ว โดย นายประวิทย์ อัศวินชัย ประธานมูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา สมัยที่ 16 ปีบริหาร 2560-2561 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสมเกียรติ อินทรานุปกรณ์ประธานมูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา สมัยที่ 17 ปีบริหาร 2561-2562, นายบำรุง วสันตกรณ์ รองประธานมูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา, คณะกรรมการมูลนิธิฯและอาสาสมัครกู้ภัย ฮุก 31 กว่า 2,700 คน ที่เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้

                      ตามที่มูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา ได้ประกาศรับสมัครอามาสมัครกู้ภัย ประจำปี 2562 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครของทางมูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา และมีการตรวจสอบคุณสมบัติที่ถูกต้อง มากถึง 2,700 คน โดยในงานได้มีพิธีสาบานตนต่อองค์ฮ้อเอี้ยฮุ้งเซี้ยโจ้ว หรือองค์ฮุกโจ้ว ถือเป็นเทพเจ้าผู้หยั่งรู้ฟ้าดิน เทพเจ้าแห่งโหราศาสตร์ พิชัยสงคราม ฮวงจุ้ย และฤกษ์ยามมงคล ซึ่งมูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา ได้ให้กาเคารพนับถือเป็นอย่างมาก

                      นอกจากนี้ยังได้นิมนต์ พระปลัดจรูญ โกสโล รองเจ้าอาวาสวัดสมานมิตร เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการทำพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับอาสาสมัครกู้ภัยที่ล่วงลับไปแล้ว

ทั้งนี้ หลังจากที่เสร็จสิ้นทั้ง 2 พิธี ได้มีการประชุมหัวหน้าจุดต่างๆทั้งหมด เพื่อทำความเข้าใจในแผนการดำเนินงานในปี 2562 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำมาพัฒนามูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา ให้มีประสิทธิภาพในการบริการที่ดีขึ้นต่อไป โดยมูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา มีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 26 อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดยโสธร และจังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งหมด 46 จุดบริการ พร้อมกำลังอาสาสมัครกู้ภัยฮุก 31 กว่า 2,700 คน ที่เสียสระเวลาช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทั้งนี้ หลังจากที่เสร็จสิ้นทั้ง 2 พิธี ได้มีการประชุมหัวหน้าจุดต่างๆทั้งหมด เพื่อทำความเข้าใจในแผนการดำเนินงานในปี 2562 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำมาพัฒนามูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา ให้มีประสิทธิภาพในการบริการที่ดีขึ้นต่อไป โดยมูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา มีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 26 อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดยโสธร และจังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งหมด 46 จุดบริการ พร้อมกำลังอาสาสมัครกู้ภัยฮุก 31 กว่า 2,700 คน ที่เสียสระเวลาช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21