โคราชจีโอพาร์ค ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ และ ห้างเดอะมอลล์โคราช จัดโชว์เส้นทางท่องเที่ยวโคราชจีโอพาร์ค ในลุ่มน้ําลําตะคองจากแดนช้างดึกดํา บรรพ์ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ สู่ขุนเขาเควสตา (เขาอีโต้) อําเภอสีคิ้ว - อําเภอสูงเนิน  ที่วาไรตี้ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างเดอะมอลล์ โคราช ภายใต้งานฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 5 : ท่องเที่ยวจีโอพาร์คประเทศไทย แห่งที่ 2 @ โคราช และเปิดตัวมาสคอตโคราชจีโอพาร์ค โดยมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นประธานในงานพิธีเปิด พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันท์ โพธิ์ชาธาร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ทั้งนี้ก็เพื่อประชาสัมพันธ์อุทยานธรณีโคราช  ที่ได้รับการประเมินและการรับรอง เป็นอุทยานธรณีประเทศไทยแห่งที่ 2 ต่อจากอุทยานธรณีสตูล จังหวัดสตูล รวมทั้งกระตุ้นและพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวของอุทยานธรณีโคราชหรือโคราชจีโอพาร์ค ให้เป็นที่รับรู้ทั่วถึงในพื้นที่อุทยานธรณี 5 อําเภอ คือ อําเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองนครราชสีมา และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ และให้กว้างออกไปในระดับภาคและประเทศ รวมทั้งเพื่อยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีใน 5 อําเภอของอุทยานธรณี และเพื่อเตรียมความพร้อมชุมชนท้องถิ่นและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อการรองรับการตรวจประเมิน เพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีโลก จากยูเนสโก ใน ปีหน้า 2563

 

ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม อาทิ  นิทรรศการอุทยานธรณีประเทศไทยและไดโนเสาร์ พันธุ์ไทย จากกรมทรัพยากรธรณี นิทรรศการอุทยานธรณีประเทศไทยโคราช ตื่นตาตื่นใจไปกับนิทรรศการโคราช.มหานครแห่งบรรพชีวิน ถิ่นช้างดึกดําบรรพ์โลกและฟอสซิลพันธุ์ใหม่ ของโลก 12 ชนิด นิทรรศการโรงเรียนจีโอพาร์ค “ท่าช้างราษฎร์บํารุง” และเครือข่าย พร้อมกับชมและช้อป ผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์-อัตลักษณ์ของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวจีโอพาร์คจาก 5 อําเภอ และสนุกสนาน กับกิจกรรมนักบรรพชีวินน้อย มงกุฎเควสตา ช้าง - ไดโนเสาร์ลอยฟ้า และกิจกรรม Dinosaur egg hunt เพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมาย  ทั้งนี้ภายในงานได้มีการจัดแข่งขัน ท็อปแฟน “โคราชจีโอพาร์ค ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่และเกียรติบัตร

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21