ที่อาคารชาติชายฮอลล์ ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จัดทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ของนักกีฬาเยาวชนตัวแทนของจังหวัดนครราชสีมา ที่อยู่ในช่วงเตรียมตัวร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์ ในระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2562

      โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 มีหน้าที่ในการตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬาในจังหวัดต่างๆในความรับผิดชอบทั้งหมด 20 จังหวัด เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพร่างกาย และจิตใจของนักกีฬา ซึ่งจะได้นำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาความสามารถของนักกีฬาในด้านต่างๆต่อไป โดยในแต่ละปีจะมีการทดสอบสภาพร่างกายอย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันและหลังเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งในครั้งนี้ที่จังหวัดนครราชสีมา จะเปิดให้นักกีฬาได้ทดสอบความสามารถทางด้านร่างการทั้งหมด 2 วัน คือในระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2562 ซึ่งมีนักกีฬาเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมทดสอบความสามารถทั้งหมด 400 คน แบ่งออกเป็นวันละ 200 คน โดยในวันแรกเป็นคิวของทางด้าน มวยไทย, มวยสากล, ว่ายน้ำ, เทควันโด, ปันจักสีลัต, แบตมินตัน, กีฬาทางอากาศ, ฟุตบอล, บาสเกตบอล , เทเบิลเทนนิส,ยกน้ำหนัก, วูซู, ซอฟท์เทนนิส และยิงปืน   

     ทั้งนี้ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬาถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศในอนาคต ถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ถึง การฝึกซ้อม สภาพร่างกาย พัฒนาการของกล้ามเนื้อ และระบบต่างๆในร่างกาย ว่าจะสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพที่จะต้องต่อสู้กับนักกีฬาต่างชาติได้หรือไม่ โดยในครั้งนี้ ได้มีการทดสอบความพร้อมของสภาพจิตใจ ด้วยการทำแบบสอบถาม เพื่อนำไปวิเคราะห์ อีกครั้ง

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21