Notice: Undefined index: id in /home/admin/domains/kctv.co.th/public_html/plugins/content/addtoany/addtoany.php on line 102

          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา อยู่ระหว่างประสานข้อมูลคดีทุจริตโครงการอาหารกลางวันนักเรียน จากสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครราชสีมา พร้อมกำชับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ทั้ง 7 เขต ให้เข้มงวดทุกโรงเรียนดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

          ผู้สื่อข่าวติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา หลังจากนำเสนอข่าว สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครราชสีมา ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนคดีทุจริตโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เข้าข่ายการกระทำทุจริตอย่างชัดเจน

           ซึ่งล่าสุดแหล่งข่าวจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ให้ข้อมูลว่า          ในปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ทั้ง 7 เขต ได้ตั้งคณะกรรมการลงตรวจสอบการดำเนินโครงการอาหารกลางวันทุกโรงเรียน แต่ไม่พบการทุจริต ส่วนข้อมูลที่ ป.ป.ช.ลงตรวจสอบเชิงลึก กลับพบ การทุจริตจำนวน 4 แห่งนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา กำลังประสานข้อมูลจาก สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครราชสีมา และสอบถามไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ต้นสังกัดโรงเรียนที่ถูกตรวจสอบ ยังไม่ได้รับรายงานเข้ามาแต่อย่างใด

           อย่างไรก็ตาม หลังจากมีข่าวเรื่องทุจริตโครงการอาหารกลางวันนักเรียนพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาออกตามสื่อมวลชนต่างๆ นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้กำชับไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ทั้ง 7 เขต ให้เข้มงวดทุกโรงเรียนในสังกัดดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

           ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับโรงเรียนที่ถูก ป.ป.ช.จังหวัดนครราชสีมา ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนคดีทุจริตโครงการอาหารกลางวันนักเรียน นั้น มีโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในอำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งมีบุคคลยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา และ ป.ป.ช.จังหวัด กระทั่งนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางปิยะฉัตร อินทร์สว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ส่วนอีกคดี เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว ที่ ป.ป.ช.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเช่นเดียวกัน

 

 

 

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21