Notice: Undefined index: id in /home/admin/domains/kctv.co.th/public_html/plugins/content/addtoany/addtoany.php on line 102

          กรมทางหลวง เตรียมก่อสร้างขยายถนนหลวงแผ่นดิน จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เพื่อเชื่อมไปยังจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดบุรีรัมย์ คาดจะเริ่มดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2563 นี้

          นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 เปิดเผยโครงการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมเชื่อมจังหวัด จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เพื่อเชื่อมไปยังจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดบุรีรัมย์ ที่บางช่วงยังเป็น 2 ช่องจราจร ทั้งในเขตทางหลวงหมายเลข 205 ช่วงอำเภอพระทองคำ เตรียมที่จะขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจรไปถึงตำบลหนองบัวโคก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 700 ล้านบาท รวมถึงทางหลวงแผนดิน ช่วงพิมาย-ชุมพวง ก็เตรียมที่จะขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจรเพื่อเชื่อมเข้าไปยังจังหวัดบุรีรัมย์เช่นกัน ซึ่งโครงการนี้ กรมทางหลวงจะได้ลงพื้นที่สำรวจต้นไม้หวงห้ามริมทาง เพื่อประสานไปยังกรมป่าไม้เข้าดำเนินการก่อน ตลอดจนการขยายถนนช่วงอำเภอชุมพวงไปต้นไปนั้น บางช่วงอยู่ในจุดโบราณสถาน จะต้องประสานไปยังกรมศิลปากร และศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนเข้าดำเนินการ คาดว่าทั้ง 2 โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 นี้

          นอกจากนี้ยังมีโครงการขยายถนนหลวงแผ่นดิน หมายเลข 226 ช่วงอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เข้าไปยังอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่เป็น 4 ช่องจราจรแล้วนั้น อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ก็เตรียมที่จะทำการก่อสร้างขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจร ด้วยเช่นกัน เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางเชื่อมไปยังจังหวัดต่างๆ ที่อยู่ติดกับจังหวัดนครราชสีมา ทั้งหมดนี้คือโครงการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมเชื่อมจังหวัด จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจรที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2563 ที่จะถึงนี้

 

 

 

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21