Notice: Undefined index: id in /home/admin/domains/kctv.co.th/public_html/plugins/content/addtoany/addtoany.php on line 102

          ส.ส.พรรคภูมิใจไทย จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ขณะที่ ชาวไร่มันสำปะหลัง เตรียมเฮ! ว่าที่รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เตรียมเสนอรัฐบาลประกันรายได้ให้ราคามันสำหลังขั้นต่ำที่ 2.50-3.00 บาทต่อกิโลกรัม

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย ส.ส. และอดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ อาทิ คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช นายไชยยศ จิรเมธากร รองหัวหน้าพรรค นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข กรรมการบริหารพรรค นายศุภชัย ศรีหล้า และ นายวุฒิพงษ์ นามบุตร ลงพื้นที่พบปะตัวแทนเกษตรกร และผู้ประกอบการมันสำปะหลังพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และติดตามสถานการณ์ราคามันสำปะหลัง ที่สำนักงานเทศบาลตำบลไชยมงคล และสมาคมแป้งมันสำปะหลังภาคตะวันรออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตามที่ได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรที่ประสบกับปัญหา โรคไวรัสใบด่างระบาดในมันสำปะหลัง

          ล่าสุดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา นายวุฒิพงษ์ นามบุตร ส.ส.ประชาธิปัตย์ ได้ยื่นกระทู้ถามผ่านนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายกฤษฎา บุตรราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตอบข้อซักถามของพรรคประชาธิปัตย์ ในการแก้ไขปัญหาโรคระบาดไวรัสใบด่าง มีมาตรการการป้องกัน พร้อมทั้งการเยียวยาเกษตรกร ในเบื้องต้นแล้ว ส่วนเรื่องการช่วยเหลือสนับสนุนเยียวยางบประมาณจัดซื้อสารเคมีพ่นยาฆ่าเชื่อ อยู่ในขั้นตอนดำเนินการ รวมทั้งมาตรการการประกันรายได้ให้ราคาอยู่ในระดับ 2.50 บาท - 3.00 บาทต่อกิโลกรัม นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ จะนำเข้าหารือในการประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งต่อไป

          ขณะเดียวกัน นายพรชัย อำนวยทรัพย์ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย จังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ก็ได้อภิปรายประเด็นโรคไวรัสใบด่างระบาดในมันสำปะหลัง และราคามันสำปะหลังตกต่ำ โดยเรียกร้องให้รัฐบาล ผลักดันราคารับซื้อมันสำปะหลังให้อยู่ในราคาที่เหมาะสม เกษตรกรไม่ขาดทุน โดยจากการอภิปรายของ นายพรชัย และประสบการณ์ที่เป็นผู้นำเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังมาตั้งแต่ยังไม่ได้เป็น ส.ส. ทำให้ได้รับการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้งนายพรชัยเป็น กรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ

 

 

 

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21