ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาเนื่องในงานวันครู โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปี 2562 โดย นายบำรุง เจริญพจน์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู อาจารย์ ในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ที่แบ่งออกเป็น 2 สี ได้แก่ สีทีมสีเขียวและทีมสีส้ม เพื่อทำการแข่งขันในครั้งนี้

 

     โดยการแข่งขันกีฬาเนื่องในงานวันครู โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปี 2562 จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีระหว่างครู อาจารย์ ที่มาจากโรงเรียนต่างๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทำกิจกรรมร่วมกัน อันจะเป็นผลดีต่อการประสานงานระหว่างโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้กับ ครู อาจารย์ ได้เห็นถึงความสำคัญต่อการออกกำลังกาย ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีชีวิตที่ยืนยาว

 

     ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาเนื่องในงานวันครู โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปี 2562  จัดการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กีฬาฟุตซอล ชาย, กีฬาแชร์บอลหญิง และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ที่มีทั้ง การแข่งขันวิ่งเปี้ยวซุปเปอร์แมน, การแข่งขันอาลาดิน(ขี่กระสอบ), การแข่งขันเดินตะขาบ, การแข่งขันเก้าอี้ดนตรี, การแข่งขันเป่าโป้งปั้ง, การแข่งขันคีบถั่วและการแข่งขันก้าวคนละก้าว รวมไปถึงการประกวดกองเชียร์ถือเป็นสีสันในการแข่งขันในครั้งนี้   

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21