Notice: Undefined index: id in /home/admin/domains/kctv.co.th/public_html/plugins/content/addtoany/addtoany.php on line 102

          ชาวชุมชนราชนิกูล 3 เทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ชุมชน ขณะที่ความคืบหน้าแบ่งแยกโฉนดที่ดินล่าสุด สำนักงานที่ดินแจ้งให้ชาวบ้านยื่นอุทธรณ์เพื่อพิจารณาแบ่งแยกโฉนดว่าทำได้หรือไม่

          วันนี้ ที่ชุมชนราชนิกูล 3 นางมยุรี เจริญคุณ ประธานชุมชนราชนิกูล 3 เขตเทศบาลนครนครราชสีมา นำชาวบ้านในชุมชนร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ชุมชน โดยมีชุมชนราชนิกูล 1 และ 2 เข้าร่วม ซึ่งเทศบาล ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม รถเกรด รถแบคโฮ เข้ามาช่วยในการปรับภูมิทัศน์ในครั้งนี้ โดยจุดที่มีการปรับภูมิทัศน์ คือ ที่ดินเอกชนที่ถูกเจ้าของที่ยึดคืน และปล่อยให้สภาพรกทึบ เป็นแหล่งของสัตว์มีพิษ และแหล่งมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น 3 นางมยุรี ประธานชุมชนราชนิกูล 3 จึงทำหนังสือขออนุญาตเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าว เข้าพื้นที่เพื่อปรับภูมิทัศน์ที่ติดกับ 3 ชุมชนดังกล่าวให้เกิดความสวยงาม โล่งโปร่ง ป้องกันสัตว์มีพิษ และแหล่งมั่วสุม แพร่ระบาดของยาเสพติด

          ส่วนเรื่องปัญหาการแบ่งแยกโฉนดที่ดินแปลงใหม่ หลังจากเจ้าของที่ดินเดิมเข้ามาเยียวยาชาวบ้านโดยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้เพื่อไปหาที่ดินแปลงใหม่ สำหรับปลูกบ้านอาศัย จำนวน 71 ครัวเรือน  แต่ชาวบ้านติดปัญหาสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ไม่สามารถแบ่งแยกโฉนดที่ดินให้ได้นั้น กระทั้งชาวบ้านชุมชนราชนิกูล 3 เดินทางไปยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ความคืบหน้าล่าสุด นางมยุรี ประธานชุมชนราชนิกูล 3 เปิดเผยว่า สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งกลับมาให้ชาวบ้านทำหนังสือยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจัดสรรจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาในขั้นตอนตอนต่อไป ซึ่งเรื่องนี้ ชาวบ้านก็หวังลึกๆ ว่า จะได้รับความกรุณาจากสำนักงานที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา ให้ชาวบ้านสามารถแบ่งแยกโฉนดที่ดินได้ เนื่องจากการดำเนินการไม่เข้าข่ายการประกอบธุรกิจแต่อย่างใด

 

 

 

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21