ที่สถานีตำรวจภูธรจอหอ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา เข้าสุ่มตรวจปัสสาวะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในพื้นที่ตำบลจอหอ หลังการประชุมประจำเดือน เพื่อหาสารเสพติดในร่างกาย โดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานข้าราชการสีขาวในพื้นที่ตำบลจอหอการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามแผนปฏิบัติการตามมาตรการเร่งรัดขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ในห้วง 3 เดือน โดยเฉพาะเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลสำคัญ ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ห้วงเดือนพฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562 และการบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนและสังคมโดยรวม  อีกทั้งทางรัฐบาลได้สั่งการให้ปราบปรามและกวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้น ในหลายมาตรการ เช่น 1.มาตรการกวาดบ้าน คือการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 2.มาตรการกวาดล้าง คือการจัดระเบียบสังคม ตรวจสอบสถานบริการ ร้านคาราโอเกะ หอพัก โรงแรม ร้านค้าของเก่าและร้านเกมส์ 3.มาตรการป้องกัน คือการดำเนินการตามกระบวนการสร้างหมู่บ้าน ชุมชนให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะโครงการทูบีนัมเบอร์วัน 4.มาตรการบำบัด คือ การนำผู้เสพที่ยังไม่ติดยาถึงขั้นรุนแรงเข้ารับการบำบัดรักษา เพื่อเปิดโอกาสให้กลับตัวกลับใจไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ซึ่งหลายๆมาตรการเหล่านี้ก็กำลังดำเนินการและร่วมบูรณาการกับหลายๆภาคส่วน เพื่อให้ยาเสพติดในพื้นที่ได้หมดไปและในการสุ่มตรวจปัสสาวะข้าราชการฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในครั้งนี้ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21