นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ตลอดจน คณะผู้บริหาร-สมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา และพนักงาน-เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย พร้อมใจกันนำคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครฯ ทั้ง 90 ชุมชน , สมาคมพ่อค้าแม่ค้าโคราช และพุทธศาสนิกชนในจังหวัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 เพื่อทอดถวายที่วัดวิสุทธิศรีมังคลาราม หรือวัดหนองไผ่ล้อม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเทศบาลนครฯ จะจัดงานทอดกฐินสามัคคีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ มีคณะนายทหาร-กำลังพล จากกองทัพภาคที่ 2 และส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมด้วย เพื่อสืบสานพุทธประเพณีอันดีงาม สืบทอดไปสู่อนุชนรุ่นหลัง ซึ่งคำว่า “กฐิน” มีความหมาย 4 อย่าง ประกอบด้วย 1.เป็นชื่อของกรอบไม้แบบสำหรับขึงผ้าให้ตึง 2.เป็นชื่อของผ้าที่ใช้ถวายกฐินในกำหนดกาล 3.เป็นชื่อของบุญกิริยา สงเคราะห์พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และ 4.เป็นชื่อของสังฆกรรม ต้องเห็นชอบ จากที่ประชุมสงฆ์ในการมอบผ้าให้กับพระรูปใด โดยชนิดของกฐินจะมีทั้ง “จุลกฐิน” การทำจีวร ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท ว่า ทุกฝ่ายต้องช่วยกันทำให้เสร็จภายในกำหนด 1 วัน ทำฝ้าย ปั่น กรอ ตัด เย็บ ย้อม ทำให้เป็นขันธ์ได้ขนาดตามพระวินัย แล้วทอดถวายให้เสร็จในวันนั้น ส่วน“มหากฐิน” เป็นการระดมปัจจัยไทยทาน-บริวารเครื่องกฐินจำนวนมากไม่รีบด่วน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมนำผ้าไตร-ปัจจัยเครื่องบริวารกฐินมาทอดถวาย สำหรับเป็นปัจจัยบุญสำรองไว้ เป็นทุนทะนุบำรุงวัด หรือทำนวกรรมก่อสร้าง–ซ่อมแซมบูรณะ ซึ่งปัจจุบันนิยมเรียกกันว่า “กฐินสามัคคี” ตามพระวินัยจึงถือได้ว่าเป็นทานพิเศษ โดยกำหนดกาลทอดถวายได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 หากจะทอดก่อนหรือทอดหลังกำหนดนี้ ก็จะไม่เป็นการทอดกฐิน

    สำหรับบรรยากาศภายในงานทอดกฐินสามัคคีเทศบาลนครนครราชสีมาในครั้งนี้ มีสายธารบุญของพุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลนครฯ หลั่งไหลนำผ้าไตรและเครื่องกฐินบริวารมาทอดถวายไม่ขาดสาย ซึ่งบางส่วนได้มาออกโรงทาน นำอาหาร-เครื่องดื่มมาไว้บริการแก่ผู้ร่วมบุญ โดยลำดับพิธีการเริ่มจากกราบอาราธนาพระรัตนตรัย , อาราธนาศีล , อัญเชิญเทวดาทั้ง 4 ทิศ , กล่าวถวายผ้ากฐินร่วมกัน จากนั้น พระครูสุตสุทธิมงคล เจ้าอาวาสวัดวิสุทธิศรีมังคลาราม ประธานสงฆ์ จึงนำคณะสงฆ์กรานกฐิน แล้วเจ้าภาพกฐินจึงถวายผ้าไตรและเครื่องกฐินบริวาร หลังจากนั้น พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคถา , กล่าวอนุโมทนาต้นกฐินปัจจัย , กรวดน้ำ-ให้พร จึงเป็นอันเสร็จพิธี..

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21