ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ  ปริสุทโธ  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในการประชุมไบร์ท  อุ่นไอรัก  คลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์  พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา,  หัวหน้าส่วนราชการ  และตัวแทนจากทุกภาคส่วน  ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

      ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า  ในการประชุมส่วนราชการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561  ที่ห้องประชุม 606 อาคารสนามเสือป่า โดยมี  พลอากาศโทภักดี  แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ กระทรวงมหาดไทย  เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก  ในส่วนภูมิภาค  พร้อมกับส่วนกลาง โดยได้กำหนดในวันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2561 ซึ่งในส่วนกลางจะเริ่มกิจกรรมในเวลา  15.00 น. ดังนั้น  เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และสมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา  จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม

      โดย ในจังหวัดนครราชสีมาคาดว่า  จะมีพี่น้องประชาชนมาร่วมในการกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก  ซึ่งประเมินจากการจัดกิจกรรม  bike for dad ปั่นเพื่อพ่อในปี 2558  ที่ผ่านมา  ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 20,000 คน  ในขณะที่บางส่วนก็มาร่วมกิจกรรมแต่ไม่ได้ลงทะเบียน  ดังนั้น  ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  คาดว่าน่าจะมีประชาชนมาร่วมมากกว่า  20,000 คน  ดังนั้นทางจังหวัด  จึงได้มีการกำหนดเส้นทางในการปั่น  ซึ่งมีระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร  จากสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550 ไปจนถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุรนารี  และมีการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย  ซึ่งคาดว่าประชาชนจำนวนมากต้องการเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

     ทั้งนี้  ทางจังหวัดนครราชสีมา  จะได้เร่งเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ให้กิจกรรมไบร์ท อุ่นไอรัก  ได้ออกมาอย่างดีที่สุด  ส่วนในเรื่องของการรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม  สามารถนำบัตรประชาชนไปลงชื่อที่ที่ว่าการอำเภอต่างๆ ทั้ง  32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการจัดกิจกรรมเป็นระยะ

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21