ช่อง Kix และช่อง Thrill

ช่อง Kix     หมายเลข 41 ในระบบแอนะล็อก และ 66 ในระบบดิจิตอล

 

ช่อง Thrill  หมายเลข 42 ในระบบแอนะล็อก และ 67 ในระบบดิจิตอล

 

สามารถรับชมได้ในเร็วๆนี้