ที่จังหวัดนครราชสีมา พบคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหัวใจสู้ชีวิตฐานะยากจน รับภาระเลี้ยงดูลูกสาวเพียงลำพัง ปั่นจักรยานส่งลูกไปโรงเรียนวันละกว่า 20 กิโลเมตร ขณะที่ทางโรงเรียนรับทราบเรื่องให้การช่วยเหลือแล้วเบื้องต้น

 

บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด (KCTV) ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร : 0-4420-5060 ต่อ 13
เลขที่ 100/16-17 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร : 0-4420-5060 ต่อ 14
โทร: 0-4420-5060 ติดต่อฝ่ายแพร่ภาพ โทร : 0-4420-5060 ต่อ 21