ผังรายการใหม่

เนื่องจาก กสทช. มีข้อกำหนดผู้ให้บริการเรียงช่องรายการ ตามที่ กสทช. กำหนด
บริษัท KCTV จีงต้องทำการปรับผังช่องรายการใหม่เผื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของ กสทช.
ทำให้ช่องรายการที่ลูกค้ารับชมมีการคลาดเคลื่อนจากเดิม
ทั้งนี้ลูกค้าสามารถปรับจูนเคื่องรับของท่านได้ด้วยตนเอง ด้วยระบบอัตโนมัติ