กองทัพภาคที่ 2 จัดงานวันสถาปนา ทภ.2 ครบรอบปีที่ 68

  • กองทัพภาคที่ 2 จัดงานวันสถาปนา ทภ.2  ครบรอบปีที่ 68 ในวันศุกร์ที่  2 กันยายน 2559
  • ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล – ทำบุญตักบาตร ณ พุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี เวลา 08.15 น. 
  • และพิธีเปิดศูนย์ประสานงานการศึกษานอกระบบ (กศน.ทภ.2)  ณ อุทยานการเรียนรู้ศูนย์การศึกษา ค่ายสุรนารี SR Park เวลา 10.00 น.