กำหนดจัดพิธีพุทธาภิเษก เฉลิมฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี

  •           จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดพิธีพุทธาภิเษก พระชัยเมืองนครราชสีมา เฉลิมฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี  190 ปี รุ่น “แพ้ไม่เป็น”
  • ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 14.09 น. เป้นต้นไป ณ มณฑลพิธี ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
  • โดยกราบนมัสการ พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  จึงขอเชิญชวนร่วมพิธีพุทธาภิเษกฯ      
  • เพื่อหารายได้สมทบสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  และเพื่อสาธารณประโยชน์ของจังหวัดต่อไป