จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสื่อสาร พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

          สคร.9 นครราชสีมา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสื่อสาร พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

และจัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ และโรคระบาดระดับจังหวัด  

ในวันจันทร์ที่  29 สิงหาคม 2559  เวลา 08.30 เป็นต้นไป ที่โรมแรมโคราช โฮเทล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา