ขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

  •           ขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิตถวายเป้นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  สภานายิกา สภากาชาดไทย
  • เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559  ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559
  • เวลา 08.30-14.00 น.  ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา  (ฝั่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา)